13. července 2023

Klimaticko-energetický plán počítá se zrychlením renovací budov

Národní klimaticko-energetický plán napravil nedostatek v oblasti českého potenciálu úspor energie a zahrnul do modelování budoucího vývoje české energetiky rychlejší tempo renovací budov. To, že nyní počítá s tzv. progresivním scénářem renovací znamená, že vláda musí vyvinout větší úsilí, aby obyvatelé Česka v následujících letech žili v úsporných domech s lepší kvalitou vnitřního prostředí. Konečná spotřeba energie by se tak měla díky této změně v budoucnu snižovat. Česko se také alespoň přiblíží cílům na úspory energie a energetickou efektivitu, které vyžadují evropské směrnice.

 

Tisková zpráva, 13. 7. 2023, Praha

Podklady pro nové scénáře pro Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu byly dnes prezentovány na Platformě pro strategie v oblasti energetiky a klimatu. Modelování scénářů možného vývoje energetiky v ČR zadalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Centru socio-ekonomického výzkumu dopadu enviromentálních politik (SEEPIA) Univerzity Karlovy.

Michal Čejka, konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu, říká:

„Bez výrazného snížení energetické náročnosti budov nebude národní energeticko-klimatický plán dávat smysl. Budovy spotřebovávají téměř 40 % energie a podobně se i podílejí na produkci emisí oxidu uhličitého, hlavní příčiny klimatické změny. Vítáme proto, že experti svou původní chybu modelace mělkých a pomalých renovací napravili. Nyní v modelování počítají s progresivním renovačním scénářem, tedy až s 3x rychlejším tempem renovací budov oproti stávajícímu stavu a s opravdu kvalitními renovacemi. Jde o dosažitelný cíl, který přispěje k řešení současné energetické krize a zároveň pomůže Česku splnit požadavky EU v oblasti úspor energie.“

A dodává.

„Kvalitní renovace zahrnuje zateplení stěn i střechy, výměnu oken, instalaci účinných technologií a malý obnovitelný zdroj. Sníží tak náklady na energie o 70 % až 90 %. Příležitostí pro její realizaci jsou dotační programy a stále více se rozvíjející zvýhodněné bankovní produkty. V současné době se jedná o nejlépe investované peníze jak z pohledu vlastníka nemovitosti, tak i pohledem státu.“

Centrum pasivního domu se podílelo na přípravě dlouhodobé renovační strategie budov ještě jako jedna ze zakládajících organizací iniciativy Šance pro budovy. Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu, dodává:

„Dlouhodobě upozorňujeme na nenaplněný potenciál, které Česko v sektoru úspor energie v budovách má. Přitom má na zelenou, nízkouhlíkovou transformaci ekonomiky včetně sektoru budov k dispozici stovky miliard korun z evropských fondů. Jsem rád, že aktuální podoba strategických dokumentů v oblasti energetické politiky státu vyznačuje cestu pro jejich smysluplné využití. Je totiž alarmující, že podle letošních dat žije v Česku až 30 % lidí v energetické chudobě. Státem podpořené energeticky úsporné renovace rodinných a bytových domů jsou cestou, jak z této situace trvale ven.“

Aktuální stav přípravy národního klimaticko-energetického plánu vítá i Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR sdružující významné firmy v oblasti výroby pěnového polystyrenu:

„Zahrnutí progresivního scénáře renovace budov do národního klimaticko-energetického plánu vnímáme jako správný krok, který potvrzuje, že pro realizaci zateplení je v současnosti ideální doba. Před 10 lety se návratnost investice do zateplení bez dotace pohybovala okolo 20 let, s dotací poté vycházela na necelých 15 let. Dnes se při využití dotace z programu Nová zelená úsporám investice běžně vrátí do 10 let, často i dříve. To je pětkrát kratší doba než běžná životnost opatření. Zvážíme-li vysoké ceny energií s inflací na jedné straně, a trvalé úspory, které zateplení domu podpořené až 50% dotací z programu Nová zelená úsporám přinese na straně druhé, je investice do zateplení domu jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor na trhu."

Dlouhodobá strategie renovací budov je dostupná na těchto odkazech: 
strategie-renovace-a-adaptace-budov.pdf (sanceprobudovy.cz)
Dlouhodobá strategie renovace budov (sanceprobudovy.cz)

Kontakty:
Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu, vitezslav.maly@pasivnidomy.cz
Michal Čejka, konzultant energetických úspor, Centrum pasivního domu, michal.cejka@pasivnidomy.cz, 736 767 344
Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR, organizace sdružující výrobce pěnového polystyrenu: p.zemene@gmail.com, 602 587 703
Pro média: Jana Odstrčilová, jana.odstrcilova@budovy21.cz, 774 422 910

renovace budovy


          

Ke stažení


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • EnergySim s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • NEMA, spol. s r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • Refsite Group s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • Stanislav Martínek

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství