10. listopadu 2013

Odhlučnění konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze

Obecně platí, že každá stavba je tak dokonalá, jako jsou dokonalé její detaily. To samozřejmě platí i pro akustický komfort. U některých budov či specializovaných pracovišť jsou však požadavky na detaily extrémně náročné. Příkladem je nahrávací režie a učebny Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. 

 

Konzervatoř se rozhodla tyto prostory postupně zrekonstruovat takovým způsobem, aby byly dodrženy přísné technické normy, které jsou nutné pro profesionální výuku a nahrávání.

DSC_1093.JPG

DSC_1045.JPG

V první fázi byla provedena rekonstrukce zvukové režie. Vzhledem k tomu, že nad touto místností se nacházejí další učebny, prostor měl poměrně malou světlou výšku a navíc stropní deska byla z betonu o tloušťce pouze 120 mm, u této dispozice dosáhnout potřebné vzduchové neprůzvučnosti (ve vertikální rovině minimálně 60 dB), jednalo se o velmi specifický a složitý problém, právě s ohledem na další požadavek omezení přenosu nízkých kmitočtů.

Skladba zvukové izolace musela být co nejtenčí, aby mohly být vytvořeny dokonalé akustické podmínky přímo v místě mistra zvuku. Za tímto účelem byl použit systém, který byl před 20lety instalován ve studiu BBC. Základem bylo docílit toho, aby všechny zvukové odrazy dopadaly do místa režie se optimálním zpožděním, což v důsledku znamenalo, dokonale čistý stereofonní zvuk pro zvukaře. Tedy ideální prostředí pro umělecké posuzování snímků, včetně zvuku 5+1 v případě filmových produkcí.

Toho bylo docíleno velmi složitou sestavou lomených ploch vytvořených ze sádrokartonových konstrukcí. Součástí akustických opatření bylo i 3x lomené speciální sklo, které odděluje režii od nahrávacího studia. Pro dosažení vysoké vertikální  neprůzvučnosti byla použita konstrukce pružně zavěšeného stropu, který byl složen z akustických desek Wolf Phone Star TRI a sádrokartonové desky.

DSC_1063.JPG

Mezi horní betonovou desku a takto vytvořený strop byla instalována minerální vata. Podobnou skladbu mají i svislé stěny režijní místnosti. Díky deskám Wolf byla dosažena vysoká hodnota vážené zvukové neprůzvučnosti 65 dB. Ale především se podařilo utlumit i kmitočty s velmi nízkou frekvencí, to znamená v pásmu pod 100 Hz.

Nebýt desek Wolf, nikdy bychom při tak nízké stavební výšce takových hodnot nedosáhli,“ uvedl v této souvislosti projektant Ing. Michael Plachý a dodal, že deska Wolf je pouhých 15 mm silná.

Sádrokartonová deska v této skladbě plní jednak funkci pohledovou a také přídavné hmotnosti, přičemž desky Wolf tlumí složité kmitání této desky a zároveň slouží jako hlavní hmotnostní prvek ve zvukově izolační soustavě. Pokud by se na tuto ozvučnou sádrovou desku přidala například další sádrokartonová deska, změní se sice kmitočtová skladba, ale deskové kmity zůstávají, což se však s Wolfem nestane.

Deska Wolf Phone Star TRI je v podstatě třívlnná deska naplněná jemným křemičitým pískem s objemovou hmotností 1350 kg/m3. Právě tato hmotnost je velkou výhodou desek Wolf. Pro dosažení dokonalé vnitřní akustiky režijní místnosti, byly použity panely Eurocoustic na bázi kamenné vlny.

 

PhoneStar4_400x300x75.jpg

Ve druhé fázi realizace přistoupila prováděcí firma BMN pana Josefa Razimy k rekonstrukci učeben, které byly zvukově izolovány podobným způsobem jako režijní místnost.

Úspěch této složité zakázky tkvěl nejen v technicky propracovaném návrhu, ale rovněž v pečlivě provedené realizaci, kde řešení každého detailu hrálo velkou roli. „Nelze realizovat tak složitý a náročný projekt bez toho, aby technické řešení nenavazovalo na technologii výroby a možnosti montáže,“ dodal v této souvislosti ing. Plachý. Odbornou podporu zajišťoval Ing. Michal Řehulka z dodavatelské firmy CIUR, která desky Wolf na českém trhu prodává.

Akustické desky Wolf Phone Star TRI patří do sofistikovaného skladebního systému izolací COMPRI®, který nabízí firma CIUR, jako ucelené řešení pro kompletní nebo částečnou tepelnou izolaci všech typů budov, jakož i dosažení dokonalého akustického komfortu.

Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo také na www.ciur.cz.

ciur_253x63x75.jpg

 

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Protronix s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • PROPASIV s.r.o.
 • atelier3, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • ATREA s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • PRAŽÁK s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby