3. ledna 2014

Rekonstrukce v pasivním standardu

Pasivní dům nemusí být novostavba, často může být výhodnější rekonstrukce staršího domu spojená s komplexním zateplením. Jaké jsou v Česku zkušenosti s rekonstrukcemi v pasivním standardu? Na co je třeba dát si pozor?

 
Toto je zjednodušená verze infolistu Centra pasivního domu. Podrobnější informace najdete v infolistu (pdf).
 
Stávající zástavba z hlediska energetické náročnosti v naprosté většině spadá dle státní normy do kategorie „nevyhovující až mimořádně nehospodárné“ a představuje spíš tepelné zářiče. Budovy a domácnosti jsou energeticky nejnáročnějším odvětvím a svým provozem se podílejí asi 40 % na veškeré spotřebě energie u nás.
 
Na druhé straně stávající objekty bývají obvykle na žádaných místech se zaběhlou infrastrukturou, nové pozemky naopak na okrajích měst, v satelitních čtvrtích apod. Kromě toho jsou novostavby zpravidla finančně mnohem náročnější než rekonstrukce. Pokud jsou nosné konstrukce vyhovující, je často ekonomicky výhodnější objekt rekonstruovat.
 
Infolisty - rekonstrukce
 
Je důležité snažit se o co nejlepší možné energetické řešení budov s ohledem na informace dostupné v dané době. Nesprávně provedená renovace může doslova škodit po řadu desítek let, jelikož prvky a změny se navrhují s životností po dobu celého životního cyklu (25–30 let). Během této doby mnohdy nelze z finančních ani morálních důvodů opětovně vylepšovat stejné prvky. 
 
Příklad z běžné praxe: zateplením panelového domu 10 cm polystyrénu v době, kdy už víme, že i 20 cm izolace není zbytečností, se zamezí radikálnímu vylepšení hospodárnosti celého objektu po dobu minimálně 20 let. Taková nevhodná řešení mohou při nárůstu cen energií způsobit velké znevýhodnění objektu.

Jak na to aneb pasivní prvky

 
Protože pasivní dům nedělá jen silné zateplení a okna s trojskly, ale jde o soubor optimalizovaných navzájem souvisejících opatření, je nutné i při rekonstrukcích do pasivního standardu uvažovat komplexně. 
 
Kvalitní a spojitá vrstva izolace, vyloučení tepelných mostů a vazeb, správné osazení oken nejlépe do vrstvy izolace, precizně navržená a provedená vzduchotěsnící vrstva tvoří základ kvalitní obálky budov rekonstruovaných v pasivním standardu. K tomu řízené větrání s rekuperací tepla a optimalizované vytápění se zdrojem tepla. 
 
Principy jsou stejné jako u novostaveb, jenom řešení některých detailů provedených v době výstavby již nemůžeme ovlivnit, „pouze“ dodatečně vylepšit.
 
Infolisty - rekonstrukce
 
Radikálně vylepšit energetické a zejména uživatelské vlastnosti až na pasivní standard lze v podstatě u všech typů objektů. Smyslem je celková obnova, ochrana stávajících konstrukcí, prodloužení životnosti, zvýšení komfortu a zároveň i ceny nemovitostí. 
 
Důležité je rozhodnutí pro komplexní rekonstrukce, které dlouhodobě navýší kvalitu objektů a budou vyhovovat po celou dobu životnosti opatření. Polovičatá řešení třeba pouze ve formě zateplení nebo nedostatečných tlouštěk izolací sice přinesou částečnou úsporu, ale nedochází k plnému využití potenciálu úspor. Investice do komplexních opatření se vyplatí i z hlediska navýšení kvality vnitřního prostředí.
 

Stáhněte si: Informační listy Centra pasivního domu

 
Více informací a popis konkrétních způsobů rekonstrukce v pasivním standardunajdete v infolistu sestaveném týmem odborníků Centra pasivního domu. Dozvíte se:
 
 • Rekonstrukce pomocí izolace střen, střech, podlahy a základů
 • Jaký vliv mají tepelné mosty
 • Obnova oken a jejich kotvení do fasády
 • Jak se řeší při rekonstrukci větrání
 • Využití obnovitelných zdrojů
 
Další informační listy se věnují například architektuře pasivního domu, oknům a dveřím nebo tepelným izolacím.
 

Diskuse


Naši členové
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • WIPPRO GmbH
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Čanda, s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • REHAU, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • Úsporné bydlení s.r.o.