25. února 2012

Větrání a kvalita vnitřního prostředí v českých školách

Vnitřní prostředí ve školách má vliv na výkonnost žáků i učitelů. Mezi základní problémy školních budov patří jejich nevhodné tepelněizolační vlastnosti, které vyplývají ze způsobů navrhování a stavění poplatných minulé době. Problematická je zejména úplná absence systémů nuceného větrání všímá si portál ASB.

 

Téměř ve všech školách je větrání zajišťováno přirozeně – otevíráním oken. Tento způsob však není optimální, neboť v zimním období sklápěcí okna způsobují teplotní nepohodu žákům sedícím v jejich blízkosti. Ve starých školách jsou také obvykle zrušeny staré odvětrávací šachty; v nových školách tyto šachty vůbec nejsou realizovány. Obecně navíc na mnoha školách platí zákaz otevírání oken o přestávkách z důvodu bezpečnosti. I pokud pomineme energetickou náročnost větrání okny, kdy teplo vypouštíme bez užitku ven, nevhodná je i závislost tohoto způsobu větrání na subjektivních pocitech vyučujícího a žáků. Jde o neefektivní regulaci, neboť při delším pobytu v místnosti se člověk na dané prostředí adaptuje a nevnímá zhoršující se kvalitu vzduchu. Lidé navíc vnímají čistotu vzduchu i kvalitu vnitřního prostředí různě – každý má jiné požadavky a hranice přípustnosti. Z toho vyplývají i nepřípustné koncent­race CO2 ve třídách, vysoké hladiny odérů (pachů), zvyšující se hladina relativní vlhkosti a vysoká prašnost. Z hlediska zdraví našich dětí, žáků i učitelů jde o nepřijatelný stav.

Celý článek, který mimo jiné informuje i o projektu nízkoenergetické školy ve Slivenci, si můžete přečíst na portálu ASB.

Diskuse


Naši členové
 • PROPASIV s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Protronix s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Stapring, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • Stanislav Karásek
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • CONDA s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo strechy_krytiny  izolace_info