25. února 2012

Větrání a kvalita vnitřního prostředí v českých školách

Vnitřní prostředí ve školách má vliv na výkonnost žáků i učitelů. Mezi základní problémy školních budov patří jejich nevhodné tepelněizolační vlastnosti, které vyplývají ze způsobů navrhování a stavění poplatných minulé době. Problematická je zejména úplná absence systémů nuceného větrání všímá si portál ASB.

 

Téměř ve všech školách je větrání zajišťováno přirozeně – otevíráním oken. Tento způsob však není optimální, neboť v zimním období sklápěcí okna způsobují teplotní nepohodu žákům sedícím v jejich blízkosti. Ve starých školách jsou také obvykle zrušeny staré odvětrávací šachty; v nových školách tyto šachty vůbec nejsou realizovány. Obecně navíc na mnoha školách platí zákaz otevírání oken o přestávkách z důvodu bezpečnosti. I pokud pomineme energetickou náročnost větrání okny, kdy teplo vypouštíme bez užitku ven, nevhodná je i závislost tohoto způsobu větrání na subjektivních pocitech vyučujícího a žáků. Jde o neefektivní regulaci, neboť při delším pobytu v místnosti se člověk na dané prostředí adaptuje a nevnímá zhoršující se kvalitu vzduchu. Lidé navíc vnímají čistotu vzduchu i kvalitu vnitřního prostředí různě – každý má jiné požadavky a hranice přípustnosti. Z toho vyplývají i nepřípustné koncent­race CO2 ve třídách, vysoké hladiny odérů (pachů), zvyšující se hladina relativní vlhkosti a vysoká prašnost. Z hlediska zdraví našich dětí, žáků i učitelů jde o nepřijatelný stav.

Celý článek, který mimo jiné informuje i o projektu nízkoenergetické školy ve Slivenci, si můžete přečíst na portálu ASB.

Diskuse


Naši členové
 • EnergySim s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý

Hlavní mediální partneři

for arch logo