21. října 2013

Zateplení fasády do pasivního standardu

V tomto krátkém článku se dozvíme o možnostech zateplení fasády do pasivního standardu u objektů s požární výškou menší než 12 m.

 

Stanovení problému a jeho možnosti řešení

Rekonstrukce stěn budov do nízkoenergetického nebo pasivního standartu sebou přináší celou řadu možných komplikací. Při použití na trhu běžně dostupných izolačních systémů to jsou vyšší tloušťky izolací a s tím spojené statické a prováděcí problémy, velmi vysoká technologická a prováděcí kázeň pracovníků. Správně provedené zateplení fasády je často stejně důležité jako samotný izolační materiál. Možností řešení se naskýtá několik. V první řadě je to použití moderních fasádních izolací z grafitového polystyrenu nebo minerálu a zateplení fasády známými postupy. Další a čím dále častěji využívanou možností je vytvoření jednoduchých kapes s pomocí stavebnice - tzv. expandérů – a vyplnění prostor s pomocí foukané celulózové izolace. Jednoduchým posouváním obou prvků tvořících kapsu je možné variabilně měnit výšku stojiny a tím tloušťku izolace (až 35 cm).

Schránka01_374x368x75.jpg                                                                                   

Obr. 1 – Ilustrační foto použití expandérů na fasádu

 Dřevěné prvky je možné použít i na nevyrovnané stěny. Zateplení lze provést kontaktně – prvky se na venkovní straně zaklopí dřevovláknitými deskami a následně je nanesena omítka, nebo odvětrávaným způsobem. Odvětrávací mezera mezi prvky je vymezená latí 5 x 3 cm. Skladba systému vyhovuje požadavkům na difúzi vodních par všech fasádních konstrukcí tvořených ze skladeb různých materiálů. Foukaná celulóza přináší zvýšené tepelně technické vlastnosti v podobě součinitele tepelné vodivosti 0,037 W/m.K a měrné tepelné kapacity 2020 J/kg.K. Celulóza stejně jako dřevovláknité desky pracuje s kapilární elevací, kdy je případná zvýšená vlhkost rovnoměrně rozprostřena v celém objemu izolace. Použití celulózy také například oproti polystyrénům přináší vyšší reakci na oheň – B – s1 – d0. Pro krycí vrstvu provětrávané fasády lze zvolit systémové omítky pro kontaktní zateplení ve spojení s dřevovláknitou fasádní deskou.

Schránka02_480x360x75.jpg

 

Obr. 2 - Instalace expanderů na stávající fasádu včetně vyrovnání.

 

Schránka03_480x360x75.jpg

Obr. 3 - Montáž dřevovláknitých desek jako podklad pro omítku.

Schránka04_604x453x75.jpg

Obr. 4 - Aplikace foukané celulózové izolace do izolačního prostoru kapsy.

Autor: Ing. František Buráň, CIUR a.s.

 

Diskuse


Naši členové
 • Evora CZ, s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • REHAU, s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • JRD s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing.arch. Josef Tlustý
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Protronix s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo