21. října 2013

Zateplení fasády do pasivního standardu

V tomto krátkém článku se dozvíme o možnostech zateplení fasády do pasivního standardu u objektů s požární výškou menší než 12 m.

 

Stanovení problému a jeho možnosti řešení

Rekonstrukce stěn budov do nízkoenergetického nebo pasivního standartu sebou přináší celou řadu možných komplikací. Při použití na trhu běžně dostupných izolačních systémů to jsou vyšší tloušťky izolací a s tím spojené statické a prováděcí problémy, velmi vysoká technologická a prováděcí kázeň pracovníků. Správně provedené zateplení fasády je často stejně důležité jako samotný izolační materiál. Možností řešení se naskýtá několik. V první řadě je to použití moderních fasádních izolací z grafitového polystyrenu nebo minerálu a zateplení fasády známými postupy. Další a čím dále častěji využívanou možností je vytvoření jednoduchých kapes s pomocí stavebnice - tzv. expandérů – a vyplnění prostor s pomocí foukané celulózové izolace. Jednoduchým posouváním obou prvků tvořících kapsu je možné variabilně měnit výšku stojiny a tím tloušťku izolace (až 35 cm).

Schránka01_374x368x75.jpg                                                                                   

Obr. 1 – Ilustrační foto použití expandérů na fasádu

 Dřevěné prvky je možné použít i na nevyrovnané stěny. Zateplení lze provést kontaktně – prvky se na venkovní straně zaklopí dřevovláknitými deskami a následně je nanesena omítka, nebo odvětrávaným způsobem. Odvětrávací mezera mezi prvky je vymezená latí 5 x 3 cm. Skladba systému vyhovuje požadavkům na difúzi vodních par všech fasádních konstrukcí tvořených ze skladeb různých materiálů. Foukaná celulóza přináší zvýšené tepelně technické vlastnosti v podobě součinitele tepelné vodivosti 0,037 W/m.K a měrné tepelné kapacity 2020 J/kg.K. Celulóza stejně jako dřevovláknité desky pracuje s kapilární elevací, kdy je případná zvýšená vlhkost rovnoměrně rozprostřena v celém objemu izolace. Použití celulózy také například oproti polystyrénům přináší vyšší reakci na oheň – B – s1 – d0. Pro krycí vrstvu provětrávané fasády lze zvolit systémové omítky pro kontaktní zateplení ve spojení s dřevovláknitou fasádní deskou.

Schránka02_480x360x75.jpg

 

Obr. 2 - Instalace expanderů na stávající fasádu včetně vyrovnání.

 

Schránka03_480x360x75.jpg

Obr. 3 - Montáž dřevovláknitých desek jako podklad pro omítku.

Schránka04_604x453x75.jpg

Obr. 4 - Aplikace foukané celulózové izolace do izolačního prostoru kapsy.

Autor: Ing. František Buráň, CIUR a.s.

 

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • INTOZA s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Lightway s.r.o
 • Josef Bárta
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • WIPPRO GmbH
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Refsite Group s.r.o.
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Ing. Martin Škornička
 • Ing. Michal Hučík
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby