Termín realizace: 2019 – 2021
Garant projektu: Ing. Jan Bárta/ jan.barta@pasivnidomy.cz

Cíl projektu

 • Podrobně kvalitativně popsat cílovou skupinu (vlastníci rodinných domů) a následně navrhnout konkrétní finanční nástroje pro dosažení cílového stavu.
 • Místo postupných dílčích dlouhodobých rekonstrukcí jsou realizovány jednorázové komplexní rekonstrukce s výrazně vyšší úsporou energie.
 • Zvýšená informovanost, povědomí a využívání dotačních programů.
 • Dotační programy jsou zprostředkovávány spolu s dalšími veřejnými i soukromými finančními nástroji.
 • Lépe naplánované rekonstrukce a zvýšení jejich kvality díky odborné přípravě a následnému dozoru.

Výstup projektu

 • Návrh konkrétních finančních i nefinančních nástrojů a procesů zaměřených na zvýšení počtu a tempa rekonstrukcí rodinných domů.
 • Návrh akčního plánu na zavedení navržených nástrojů do praxe a pilotní testování funkčnosti nástrojů.

Postup řešení

 • Detailní zmapování stávajících finančních nástrojů (veřejné podpory, dotace, komerční finanční nástroje) a identifikace nových příležitostí a bariér pro jejich rozvoj.
 • Detailní analýza cílové skupiny (vlastníci rodinných domů) zaměřená na ochotu využívat pro rekonstrukci rodinných domů finanční nástroje, motivaci pro realizaci úsporných opatření, rozhodovací procesy a zdroj a váha informací. Analýza využije existující kvantitativní průzkumy a výzkumy pro detailnější popis cílové skupiny a její další rozdělení do dílčích segmentů. Následně budou pro jednotlivé segmenty provedeny podrobné kvalitativní výzkumy.
 • Návrh nových finančních nástrojů a úprav stávajících nástrojů vč. predikčních modelů (např. státní záruky, splátka investice z úspor - z půjčky se stává investice apod., s efektivním využitím veřejných podpor). Do vývoje vhodných nástrojů a jejich kombinací budou zapojeni odborníci z relevantních oddělení bank a jiných finančních institucí. Pro návrh bude použita např. metoda Design Thinking.
 • Pilotní testování navržených nástrojů v praxi na vybraném vzorku zástupců cílové skupiny.
 • Akční plán na zavedení navržených nástrojů do praxe ve spolupráci s aplikačním garantem, včetně návrhu distribučního modelu a komunikační kampaně.
 • Úprava navržených nástrojů a akčního plánu na základě výsledků výše uvedeného testování a nových dostupných informací.


Naši členové
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Evora CZ, s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Josef Bárta
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Passive Technology s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Wobau cz s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík

Hlavní mediální partneři

for arch logo